Xu Hướng 2/2024 # Hợp Đồng Khảo Sát Địa Điểm Dự Kiến Xây Dựng Công Trình # Top 7 Xem Nhiều

Bạn đang xem bài viết Hợp Đồng Khảo Sát Địa Điểm Dự Kiến Xây Dựng Công Trình được cập nhật mới nhất tháng 2 năm 2024 trên website Quar.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 của Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng cơ bản.

Hôm nay ngày [NGAY THANG NAM] tại [DIA DIEM] chúng tôi gồm có:

BÊN CHỦ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO]

Điện thoại:[SO DT] Telex: [SO TELEX] Fax:[SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ:[CHUC VU]

(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên A

BÊN TỔ CHỨC NHẬN THẦU XÂY DỰNG

Tên doanh nghiệp: [TEN DOANH NGHIEP]

Địa chỉ trụ sở chính: [DIA CHI TRU SO]

Điện thoại:[SO DT] Telex:[SO TELEX] Fax: [SO FAX]

Tài khoản số: [SO TAI KHOAN] Mở tại ngân hàng: [TEN NGAN HANG]

Đại diện bởi: [HO VA TEN] Chức vụ: [CHUC VU]

(Giấy ủy quyền số: [SO GIAY UY QUYEN] (nếu ký thay)

Viết ngày [NGAY THANG NAM] Do [HO VA TEN] chức vụ [TONG GIAM DOC HAY GIAM DOC] ký.

Trong hợp đồng này gọi tắt là bên B

Hai bên thống nhất ký hợp đồng kinh tế giao nhận thầu khảo sát địa điểm xây dựng công trình với những nội dung, điều khoản sau:

Điều 1: Nội dung công tác khảo sát

1. Công tác đo đạc địa hình: phải bảo đảm chính xác, khách quan về số liệu…

2. Xác định kết cấu của chất đất tại địa điểm khảo sát có ảnh hưởng tới việc xây dựng công trình.

3. Xác định các mạch nước ngầm, các khối rỗng trong lòng khu đất khảo

4. [NOI DUNG CU THE KHAC]

Có kết luận dựa trên những căn cứ khoa học về khả năng xây dựng công trình đã dự kiến hay không?

Điều 2: Thời hạn thực hiện

Toàn bộ các nội dung khảo sát Bên B tiến hành trong thời gian là [SO NGAY] ngày tính từ ngày [NGAY THANG NAM] đến ngày [NGAY THANG NAM]

Điều 3: Trị giá hợp đồng

Tổng trị giá toàn bộ các hoạt động khảo sát và khấu hao các phương tiện kỹ thuật sử dụng trong khảo sát địa điểm xây dựng công trình trên là [SO TIEN] đồng.

Điều 4: Phương thức thanh toán

Thanh toán [BANG TIEN MAT HAY CHUYEN KHOAN, TY LE THANH TOAN TRUOC]

Điều 5: Trách nhiệm Bên A

1. Xác định chính xác tim, mốc và giới hạn địa điểm khảo sát.

2. Cung cấp các tài liệu cần thiết về địa điểm này.

3. Nêu chính xác về dự kiến công trình sẽ xây dựng để Bên B có nội dung yêu cầu khảo sát cụ thể.

4. Thanh toán đúng giá trị hợp đồng và đúng thời hạn.

Điều 6: Trách nhiệm Bên B

1. Phải thực hiện đúng quy trình, quy phạm, đạt các thông số kỹ thuật nêu trong yêu cầu, phương án khảo sát.

2. Cung cấp các số liệu khảo sát chính xác, khách quan, đúng yêu cầu và đúng thời hạn.

Advertisement

3. Chịu trách nhiệm pháp lý về số liệu khảo sát đã cung cấp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Hai bên cam kết thực hiện đúng các điều khoản đã thỏa thuận trong hợp đồng. Bên nào vi phạm sẽ chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hịen nếu có vướng mắc gì hai bên tự bàn bạc giải quyết. Hợp đồng này được lập thành [SO BAN] bản có giá trị như nhau mỗi bên giữ [SO BAN] bản.

Thẩm Định Dự Án Đầu Tư Xây Dựng Công Trình Sử Dụng Vốn Ngân Sách Nhà Nước

a/ Trình tự thực hiện:

– Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật

– Bước 2: Nộp hồ sơ tại Phòng tài chính-Kế hoạch

*Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì ký vào biên bản giao nhận hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để tổ chức đến nộp hồ sơ bổ sung cho kịp thời.

– Bước 3: Bộ phận Kế hoạch đầu tư sẽ tiến hành tổ chức thẩm định hồ sơ.

– Bước 4: Phòng Tài chính-KH tiến hành trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình

b/ Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận Kế hoạch đầu tư

c/ Thành phần, số lượng hồ sơ:

– Thành phần hồ sơ, bao gồm:

+ Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục số 02 của Nghị định 12 2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ

+Dự án bao gồm phần thuyết minh và thiết kế cơ sở.

– Số lượng hồ sơ: tối thiểu 07 bộ

d/ Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ đo

g/ Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Tờ trình phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình.

l/ Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

-Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;

– Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng;

– Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; -Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng về việc Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

– Quyết định số 26/2009/QĐ-UBND ngày 29/6/2009 của UBND tỉnh Bình Phước về việc Ban hành Quy định về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

– Tờ trình thẩm định dự án theo mẫu tại Phụ lục số 02 của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

Số:

………., ngày……… tháng……… năm……….

Kính gửi:

Căn cứ Nghị định số… ngày… của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Chủ đầu tư trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án:

2. Chủ đầu tư:

3. Tổ chức tư vấn lập dự án:

Tổ chức tư vấn lập thiết kế cơ sở

4. Chủ nhiệm lập dự án:

5. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

6. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:

7. Địa điểm xây dựng:

8. Diện tích sử dụng đất:

9. Phương án xây dựng (thiết kế cơ sở):

10. Loại, cấp công trình:

11. Thiết bị công nghệ :

12. Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư :

13. Tổng mức đầu tư của dự án:

Tổng cộng:

Trong đó:

– Chi phí xây dựng:

– Chi phí thiết bị:

– Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư: – Chi phí quản lý dự án:

– Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

– Chi phí khác:

– Chi phí dự phòng:

14. Nguồn vốn đầu tư:

15. Hình thức quản lý dự án:

16. Thời gian thực hiện dự án:

17. Các nội dung khác:

18. Kết luận:

Chủ đầu tư trình… thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình./.

Sáng Kiến Kinh Nghiệm: Biện Pháp Xây Dựng Lớp Học Thân Thiện Học Sinh Tích Cực 2 Mẫu Sáng Kiến Kinh Nghiệm Công Tác Chủ Nhiệm

I. PHẦN MỞ ĐẦU

I.1. Lý do chọn đề tài

Năm 20… – 20… ngành giáo dục phát động phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, đây là bước tiến vượt bậc của ngành, tạo cho giáo viên làm việc trong bầu không khí tích cực. Phong trào này giúp cho việc giáo dục học sinh chủ động thân thiện hơn, tích cực hoạt động trong học tập, bước đầu rèn luyện kĩ năng sống cho các em như: Học để biết. Học để làm. Học để tự khẳng định mình. Học để cùng chung sống. Phong trào đã được bộ, sở, trường học, tổ chuyên môn triển khai sâu rộng. Toàn ngành đã ra sức thực hiện phong trào thi đua, đến nay đã thu được những thành tích đáng kể, đóng góp một phần không nhỏ vào việc nâng cao chất lượng giáo dục học sinh, thi đua dạy tốt, học tốt, đào tạo nguồn nhân lực có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ để xây dựng đất nước. Trường học hiện nay không những cung cấp cho học sinh những tri thức khoa học một cách có hệ thống, mà còn rèn cho các em những kĩ xảo, kĩ năng sống cần thiết để hình thành và phát triển những phẩm chất tốt đẹp.

Năm học 20…-20… ngành vẫn tiếp tục chỉ đạo các trường đẩy mạnh thực hiện phong trào này với những yêu cầu cao hơn, thiết thực hơn, phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Để phong trào thi đua “Xây dựng được trường học thân thiện, học sinh tích cực” thực sự có bề rộng và chiều sâu, đem lại hiệu quả cao, thiết thực trong hoạt động dạy và học, giúp các em hứng thú, chủ động, sáng tạo, có các mối quan hệ thật sự thân thiện, tôi luôn băn khoăn, trăn trở với bao câu hỏi tự đặt ra cho bản thân: “Làm thế nào để HS đi chuyên cần?”; “Làm thế nào để các em hứng thú học tập hơn?”; “Làm sao các em có cảm giác, mỗi ngày đến trường là một niềm vui?” “Làm sao giáo viên nói ít mà học sinh hiểu nhiều hơn ?” Là một giáo viên chủ nhiệm tôi thấy rằng muốn xây dựng được trường học thân thiện, học sinh tích cực thì phải bắt đầu từ việc xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực. Vì mỗi lớp học thân thiện, học sinh tích cực là một viên gạch nền móng vững chắc cho một ngôi trường thân thiện, học sinh tích cực hoàn thiện và nhanh nhất. Chính những lí do trên đã thúc đẩy tôi nghiên cứu, trải nghiệm đồng thời tích lũy những kinh nghiệm để thực hiện tốt phong trào “Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực”. Góp phần vào việc đào tạo thế hệ trẻ phát triển một cách toàn diện đáp ứng thời kì mở cửa, hội nhập và phát triển của đất nước.

I.2. Mục tiêu, nhiệm vụ của đề tài

Thực tế cho thấy ngành giáo dục đã từng bước chuyển mình, có những thay đổi đáng kể để phù hợp với thời kì đổi mới. Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học, cách đánh giá cũng được đổi mới, trường học ngày một khang trang nhưng chất lượng giảng dạy vẫn còn hạn chế. Vẫn còn học sinh đi học chưa chuyên cần, vẫn còn nhiều học sinh chưa chủ động, tích cực, tự giác học tập, không khí lớp học không phải lúc nào cũng thoải mái… Vậy “Làm thế nào để các em hứng thú học tập hơn?” “Làm sao để các em có cảm giác, mỗi ngày đến trường là một niềm vui?” “Làm sao giáo viên nói ít mà học sinh hiểu nhiều hơn ?” “Làm sao để các em lĩnh hội tri thức một cách nhẹ nhàng, chủ động? ” Làm sao để huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường để xây dựng một môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của trường, lớp, đáp ứng nhu cầu của xã hội, khắc phục được tính thụ động của học sinh. Đó là một vấn đề rất nan giải, không phải giáo viên nào cũng làm được hay làm được ở tất cả các tiết học.

Cha mẹ học sinh cũng chưa nhận thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trong việc học của con cái. Sự thân thiện giữa giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh có phần hạn chế.

Hiện nay nền giáo dục nước nhà đang chú trọng vào giáo dục con người phát triển toàn diện. Để góp phần vào việc thực hiện mục tiêu chung của ngành, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” ta cần phải có bước đột phá trong cách nghĩ cũng như cách làm. Tiếp tục đẩy mạnh việc trang trí lớp, tạo môi trường học tập thân thiện. Đẩy mạnh cách dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Nắm được dấu hiệu đặc trưng của dạy học truyền thống và dạy học lấy học sinh làm trung tâm. Xác định được các hoạt động mà giáo viên và học sinh có thể tiến hành trong dạy – học. Tạo ra được môi trường học tập thân thiện trong giảng dạy và giáo dục để cuốn hút học sinh tích cực, chủ động tham gia vào học tập, rèn luyện. Tạo được cơ hội cho học sinh tự khám phá, tìm tòi. Để làm tốt được việc đó thì giáo viên phải tự học, tự rèn để có một số kỹ năng cơ bản, cần thiết và vận dụng linh hoạt vào quá trình dạy học. Người dạy cần thực hiện đúng vai trò của mình chỉ là người cố vấn, tổ chức hoạt động, giúp đỡ và hỗ trợ các em học tập. Học sinh phải phát huy được tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong hoạt động học tập. Tuyên truyền, động viên, khuyến khích được cha mẹ học sinh, các lực lượng khác cùng chung tay góp sức để giúp đỡ các em trong quá trình học tập và rèn luyện.

I.3. Đối tượng nghiên cứu

Học sinh và giáo viên giảng dạy ở tiểu học. Cụ thể là giáo viên và học sinh khối lớp 5 và khối 2 trường TH ………..

I.4. Giới hạn phạm vi nghiên cứu

Học sinh và giáo viên giảng dạy ở tiểu học. Cụ thể là giáo viên và học sinh khối lớp 5 và khối 2 năm học 20…-20… và 20…-20… của trường TH ………..

I.5. Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện đề tài này tôi đã sử dụng những phương pháp sau :

– Phương pháp thu thập, nghiên cứu, phân tích các tài liệu như công văn chỉ

– Phương pháp điều tra khảo sát thực tế.

– Dự giờ, trao đổi với đồng nghiệp.

– Dạy thực nghiệm, trải nghiệm thực tế.

– Kiểm tra bằng nhiều hình thức khảo sát chất lượng bám sát vào 5 nội dung của phong trào từ đó đánh giá học sinh không chỉ về kiến thức mà cả các kĩ năng.

– Đúc rút kinh nghiệm.

II. NỘI DUNG

II.1. Cơ sở lí luận

Như mỗi chúng ta đã biết, một môi trường giáo dục tốt sẽ là nơi học sinh phát triển nhân cách tốt. Các em thấy được mỗi ngày đến trường là một ngày vui, từ đó thêm yêu trường, yêu lớp, gắn bó với “Ngôi nhà thứ hai” của mình. Trang trí lớp học thân thiện là một sự sáng tạo nhưng phải phù hợp với đặc điểm tâm lí của học sinh tiểu học. Giúp học sinh cảm nhận được cái đẹp và có ý thức giữ gìn trường lớp của mình sạch sẽ. Lớp học thân thiện phải là một lớp học không những trang trí đẹp mà phải có ý nghĩa và mang tính giáo dục cao. Ngoài những qui định về trang trí của ngành, giáo viên chủ nhiệm có thể sáng tạo thêm sao cho hài hòa, đẹp. Việc giáo dục kĩ năng sống cho học sinh cũng là một việc làm hết sức quan trọng. Việc làm này phải thực hiện thường xuyên, liên tục nhưng lại không có một tiết học riêng biệt mà cần phải có sự linh hoạt trong việc tích hợp hài hòa của giáo viên trong các môn học, tiết học. Giáo dục các em những kĩ năng sống cơ bản như biết quan tâm, chia sẻ , động viên, thăm hỏi lẫn nhau…Hình thành cho các em luôn có thái độ thân thiện trong giao tiếp với mọi người. Đối với mỗi giáo viên, để thực hiện tốt nhiệm vụ trồng người, mỗi chúng ta cần tích cực học tập, rèn luyện, không ngừng phấn đấu vươn lên để có cả đức và tài, thực sự là tấm gương sáng cho các em noi theo. Vì ở lứa tuổi học sinh tiểu học khác với những lứa tuổi khác. Giáo viên tiểu học tạo nền móng cho các em vươn lên. Nền móng có vững thì sự phát triển của các em sau này sẽ vững chãi. Người thầy, cô ở tiểu học phải thực sự là người cha, người mẹ thứ hai của các em để các em không có cảm giác sợ sệt mà thay vào đó là sự kính trọng, thân thiện.

Ở tiểu học phần lớn các em rất tò mò, hiếu động, thích tham gia các trò chơi tập thể. Chính vì vậy mà việc tổ chức cho các em tham gia vào các trò chơi tập thể là một việc làm hết sức cần thiết. Thông qua các hoạt động”Học mà chơi – Chơi mà học” giúp các em dễ hòa đồng với bạn bè, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Khi các lớp học đã học đã thực sự thân thiện, học sinh thực sự tích cực thì sẽ góp phần tạo nên một trường học thân thiên – học sinh tích cực. Mối thân thiện giữa thầy và trò, nhà trường với cha mẹ học sinh ngày một tăng thêm. Giúp các em không những nắm được kiến thức một cách chủ động, nhẹ nhàng mà còn rèn cho các em nhiều kĩ năng khác góp phần giáo dục con người mới, con người phát triển toàn diện.

II. 2. Thực trạng

a) Thuận lợi, khó khăn

* Thuận lợi

– Được Ban giám hiệu quan tâm trang bị tương đối đầy đủ về cơ sở vật chất như phòng học khang trang, có bảng chống lóa, tủ đựng đồ dùng, thiết bị dạy học, bàn ghế đầy đủ… Hàng năm nhà trường mua sắm bổ sung thiết bị dạy học, giáo viên thường xuyên tự làm đồ dùng để dạy học. Đội là một tổ chức hỗ trợ tốt cho việc thực hiện phong trào này.

– Một số cha mẹ học sinh đã quan tâm đến việc học của con, phối kết hợp với giáo viên giúp các em học tập, rèn luyện tốt. Đóng góp đầy đủ để xây dựng trường. Không những đóng góp kinh phí mà còn tự nguyện tham gia ngày, giờ công để góp phần xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp.

– Một số học sinh đã có ý thức trong học tập, rèn luyện, tích cực hưởng ứng phong trào thi đua.

– Đây chính là kim chỉ nam giúp tôi càng hăng say nghiên cứu đề tài này.

* Khó khăn

– Học sinh còn nhỏ nên khả năng giao tiếp còn hạn chế, bên cạnh đó só em lại ở trọ hoặc sống với cô, dì, ông bà, sự dạy bảo, điều chỉnh các em thực hiện kĩ năng soosngs còn hạn chế.

– Đồ dùng dạy học trong nhà trường chưa được được phong phú, đa dạng.

– Để kích thích tính tự giác, tích cực, độc lập của học sinh và tạo hứng thú học tập cũng như tích cực hưởng ứng phong trào thi đua cho học sinh, đòi hỏi ở người giáo viên rất nhiều điều. Trước hết phải có tay nghề vững vàng, phải biết yêu nghề, mến trẻ, tức là phải có năng lực sư phạm, phải thực sự coi mình là người mẹ thứ hai của các em, gần gũi để các em tâm sự, giãi bày.

Cũng có giáo viên đã quan tâm tới việc tích hợp giáo dục kĩ năng nhưng khả năng

tích hợp chưa linh hoạt.

– Để thực hiện được đề tài này đòi hỏi giáo viên phải tìm tòi, chịu hy sinh thời gian của mình để học hỏi, đưa ra nhiều tình huống có thể xảy ra để có hướng giải quyết, phải nhiệt tình, hết lòng vì học sinh. Bước đầu thực hiện nên còn gặp nhiều bỡ ngỡ, chưa có tính linh hoạt.

– Thời gian được tập huấn nội dung này còn ít, giáo viên chưa được tham quan mô hình thực hiện cụ thể mà chỉ mới chỉ thực hiện thông qua học lý thuyết hiểu sao thì làm vậy.

– Học sinh chưa quen với cách học mới, một số em chưa đủ đồ dùng để tham gia học, chưa có ý thức học tập.

– Một số cha mẹ học sinh chưa quan tâm đến việc học và còn thờ ơ đến việc trang bị đồ dùng học tập cho các em, đóng góp còn chậm. Một số cha mẹ còn coi nặng việc học kiến thức, xem nhẹ việc giáo dục các kĩ năng sống cho các em.

b) Thành công, hạn chế

* Thành công

– Lớp học trang trí đẹp, hài hòa, học sinh thích đến lớp, yêu quí lớp, khơi dậy cho học sinh phải trăn trở mình phải đóng góp gì vào đây để lớp mình thêm đẹp từ đó các em tìm tòi và thể hiện tài năng của mình có thể là vẽ, viết, xé dán…

– Học sinh thoải mái trao đổi, thắc mắc trong quá trình tiếp thu, lĩnh hội kiến thức mới. Nắm, ghi nhớ được chắc kiến thức ngay tại lớp.

– Không khí lớp học tươi vui, tất cả học sinh đều phải làm việc, pháp huy được tính chủ động, tích cực của học sinh, các hoạt động của lớp có sự thay đổi rõ rệt. Các em biết quan tâm tới nhau hơn, tự giác giúp đỡ nhau trong học tập cũng như vui chơi. Lớp học trở thành một khối đoàn kết thống nhất, tích cực thi đua học tập và tham gia các phong trào mà các cấp phát động.

– Giáo viên điều chỉnh được những suy nghĩ chưa đúng đắn, còn lệch lạc, mơ hồ ở học sinh. Tạo được mối quan hệ thân thiện trong giao tiếp với học sinh giúp khoảng cách giữa giáo viên và học sinh gần gũi hơn. Giảng dạy, giáo dục học sinh không chỉ là kiến thức của bài mà giáo dục toàn diện cho học sinh như các kỹ năng giao tiếp, kĩ năng ứng xử …

– Giữ gìn được bản sắc văn hóa của dân tộc thông qua các trò chơi dân gian, hiểu để từ đó giữ gìn và phát huy được giá trị văn hóa của dân tộc, địa phương.

* Hạn chế

Một số giáo viên chưa hiểu rõ về tầm quan trọng, tính giáo dục của việc trang trí, cứ thấy đẹp là dán lên nên việc trang trí chưa khoa học, lòe loẹt, phòng học tối vì trang trí nhiều hoa lá trên cửa sổ. Bước đầu thay đổi cách dạy học mới, phần đa giáo viên thấy ngại, để học sinh tự nêu câu hỏi, tự nêu kiến thức mà mình biết được sẽ làm thì mất thời gian vì vậy chọn lối dạy học cũ là làm thay, nói giùm học sinh để đảm bảo thời gian và tránh được người khác đánh giá nề nếp lớp học không nghiêm túc. Giáo viên gặp phải tình huống sư phạm khó xử mà học sinh đưa ra sẽ bị lúng túng, e ngại với học sinh. Một số giáo viên sợ mất thời gian nên thực hiện việc tích hợp giáo dục kĩ năng sống còn qua loa, đại khái, chưa có hiệu quả cao. Một số giáo viên chưa thực sự nhiệt tình, năng động thì việc hướng dẫn học sinh tham gia trò chơi dân gian, tìm hiểu, phát huy các giá trị văn hóa ở địa phương còn rất nhiều hạn chế.

– Một số ít học sinh nhút nhát, chưa tự tin trước tập thể thì không thích tham gia.

c) Mặt mạnh, mặt yếu

* Mặt mạnh

– Khơi dậy ở các em tính thẩm mĩ, sự sáng tạo trong trang trí cùng với ý thức muốn góp sức để làm đẹp lớp. Phát huy tinh thần đoàn kết, ý thức vì tập thể của học sinh.

– Học sinh chủ động tiếp thu kiến thức, giáo viên chỉ là người hướng dẫn, tổ chức cho các em tìm tòi, khám phá kiến thức vì vậy nên các em hiểu bài sâu hơn, ghi nhớ bền lâu hơn. Tránh được tình trạng giáo viên nói nhiều, chỉ mải thuyết trình mà không biết học sinh nắm được gì? Nắm được đến đâu để có hướng khắc phục, điều chỉnh kịp thời. Tất cả các đối tượng học sinh đều được tham gia bày tỏ ý kiến. Tạo cho các em có tính nhút nhát mạnh dạn hơn. Tạo môi trường thân thiên trong quá trình giảng dạy.

– Các em nhanh nhẹn, hoạt bát hơn khi tham gia các trò chơi và các hoạt động tập thể. Tự tin, mạnh dạn trong cuộc sống, khả năng giao tiếp tốt, có những kĩ năng cơ bản để ứng xử kịp thời.

* Mặt yếu

Nếu giáo viên không có sự tìm tòi, sáng tạo, chuẩn bị bài chưa chu đáo, không lựa chọn hình thức tổ chức phù hợp thì tiết học dẫn đến nhàm chán. Có thể gặp phải tình huống khó xử khi học sinh hỏi. Từ đó sẽ lúng túng, mất tự tin khi dạy, không linh hoạt và có kỹ năng sư phạm tốt thì sẽ làm mất lòng tin tưởng ở học sinh.

– Nếu giáo viên không khôn khéo trong việc tận dụng các nguồn lực thì sẽ không có nguồn kinh phí để thực hiện. Cái gì cũng thuê làm thì cũng không kích thích được sự sáng tạo của học sinh và trách nhiệm, ý thức của các em trong việc bảo vệ, giữ gìn, thái độ tham gia sẽ không được nâng cao.

d) Nguyên nhân

– Trường học được xây dựng kiên cố, nhưng chưa được trang bị đầy đủ các thiết bị đồ dùng dạy học cho tất cả các tiết học, phòng ngoại ngữ, phòng âm

nhạc, khu vui chơi, bãi tập…

– Học sinh còn nhỏ, một số em ở xa đi lại còn khó khăn, nhất là lúc trời mưa.

– Địa phương còn nhiều khó khăn, có nhiều học sinh thuộc hộ gia đình hộ nghèo và cận nghèo.

– Một số cha mẹ các em đi làm xa nhà, để con ở trọ hoặc gửi cho họ hàng nên việc quan tâm đúng mức tới các em còn rất nhiều hạn chế.

– Các em học sinh tiểu học còn nhỏ, còn ham chơi, chưa ý thức hết được tầm quan trọng của việc học tập, chưa tự giác học tập. Còn nhiều em đi học muộn, đi học chưa chuyên cần vì ngủ quên…, có em không có đủ sách vở và đồ dùng để học tập. Vì vậy trong giờ học các em không có đồ dùng để thực hành, để trải nghiệm nên ảnh hưởng lớn đến việc nắm bắt kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết của tiết học.

– Phần lớn ở lứa tuổi này các em đều có tính hiếu động, tò mò, muốn được giải thích thắc mắc hay một điều gì mà trong quá trình khám phá các em chưa hiểu. Thích bày tỏ để các bạn và cô giáo thấy được kết quả khám phá của mình dù đúng hay sai. Nếu không nắm được đặc điểm của lứa tuổi thì việc giáo dục gặp rất nhiều trở ngại.

– Một số giáo viên chưa thường xuyên tự bồi dưỡng thêm những kiến thức và kĩ năng sư phạm cũng như các kiến thức tâm sinh lí trẻ thường xuyên nên đôi khi thấy lúng túng trong các tình huống sư phạm. Giáo viên không chuẩn bị đồ dùng dạy học cho một tiết dạy, dạy chay, dạy một chiều tiết học không sinh động. Sự định hướng đúng đắn của giáo viên có vai trò rất quan trọng trong mọi hoạt động. Nếu ta chủ quan, lơ là thì kết quả không những không có tính giáo dục mà còn làm mất đi sự hứng thú tham gia của học sinh và cha mẹ các em. Đó cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng yếu kém, chán học, bỏ học, thụ động, nhút nhát, mất tự tin, chưa thực sự yêu trường, mến lớp của học sinh.

e) Phân tích, đánh giá các vấn đề về thực trạng mà đề tài đặt ra.

– Ban giám hiệu luôn tạo điều kiện về sơ sở vật chất, trang thiết bị cho việc

dạy và học. Thường xuyên động viên khuyến khích giáo viên đổi mới phương pháp, tăng cường làm đồ dùng phục vụ giảng dạy, nâng cao mối quan hệ thân thiện giữa thầy và trò, cha mẹ học sinh với giáo viên. Thông qua việc dự giờ góp ý cho giáo viên đổi mới cách dạy, cách trang trí lớp nhằm cuốn hút, tạo hứng thú cho các em trong học tập. Tổ chức các chuyên đề để giáo viên được trao đổi, học tập lẫn nhau. Tổ chức thi làm đồ dùng dạy học. Hàng tháng có kiểm tra việc tự làm đồ dùng và sử dụng đồ dùng dạy học của giáo viên và kiểm tra đột xuất việc chuẩn bị đồ dùng của học sinh, cách trang trí lớp của các lớp.

– Một số giáo viên ngại đổi mới cho rằng kiến thức đơn giản, xưa nay vẫn dạy vậy mà học sinh vẫn lên lớp, vẫn trưởng thành nên cứ thế mà làm, không cần phải mất thời gian nghiên cứu chuẩn bị, vừa tốn kém thời gian nghiên cứu, thời gian làm đồ dùng, tốn kinh phí. Họ chưa hiểu được rằng kiến thức đó sẽ đọng lại trong đầu các em bao lâu, giúp ích gì cho các em trong cuộc sống. Bên cạnh việc nắm kiến thức đó học sinh còn có thêm các kỹ năng gì để vận dụng vào cuộc sống, góp phần giáo dục con người mới phát triển toàn diện phù hợp với tình hình đất nước thời kỳ đổi mới.

– Đồ dùng dạy học và các thiết bị dạy học được nhà trường bảo quản tốt, hàng năm được mua sắm thêm. Mỗi năm giáo viên lại làm thêm nhiều đồ dùng để phục vụ dạy học. Phần lớn vẫn là đồ dùng mong hỏng, rẻ tiền.

– Phương pháp dạy học cũ đã ăn sâu vào một số giáo viên lớn tuổi, ngại đổi mới. Để thay đổi được quả là một vấn đề khó khăn. Qua tập huấn, chuyên đề, dự giờ, góp ý họ cũng một phần nào nắm được phương pháp mới song sự vận dụng còn gò bó, chưa linh hoạt, chưa thường xuyên nên kết quả giảng dạy chưa cao.

– Cha mẹ học sinh của một số em thường xuyên quan tâm, kết hợp với giáo viên để giúp con học tập thì các em đó tiếp thu tốt bài. Bên cạnh đó có một số cha mẹ học sinh do điều kiện kinh tế khó khăn lo lao vào làm kinh tế nên chưa có thời gian quan tâm đến sát sao đến con cái. Không cần qua tâm đến thái độ, hành vi, cách ứng xử của các em. Đồ dùng học tập, sách vở của các em còn thiếu, đi học còn quên đồ dùng. Vì vậy trong giờ học các em không có đồ dùng để thực hành, để trải nghiệm nên ảnh hưởng lớn đến việc nắm bắt kiến thức cũng như các kỹ năng cần thiết của tiết học. Trong cuộc sống các em chưa mạnh dạn, tự tin, ứng xử chưa thân thiện trong giao tiếp, chưa có kĩ năng ứng xử, đối phó kịp thời khi gặp tình huống trong đời sống hằng ngày.

– Học sinh phần lớn rất thích học theo phương pháp dạy học mới vì các em được thoải mái hơn, thích thú hơn, hiểu bài hơn nên càng có hứng thú học tập. Bên cạnh đó một số em tính nhút nhát thì không thích giao lưu, tiếp xúc với bạn, với giáo viên. Một số em không có đồ dùng thì lo sợ khi nghe yêu cầu mang đồ dùng ra học. Trước những vấn đề đó giáo viên cần có biện pháp kết hợp với cha mẹ các em tốt hơn, tham mưu với hội cha mẹ học sinh của trường, lớp và các đoàn thể để giúp đỡ các em. Tạo cho các em không những nắm tốt nội dung kiến thức mà còn có được những kỹ năng cơ bản của tiết học, mạnh dạn hơn trước tập thể.

Advertisement

III. 3. Giải pháp, biện pháp

a) Mục tiêu của giải pháp, biện pháp.

– Nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng trong và ngoài nhà trường xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, hiệu quả, phù hợp với thực tế của trường, lớp. Tạo cho các em thực sự yêu trường, mến lớp thấy được mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.

– Giúp học sinh có hứng thú trong học tập, thu hút được tất cả học sinh vào quá trình học. Học sinh chủ động, tích cực học tập, ghi nhớ kiến thức sâu hơn, kĩ hơn, tiết học không nặng nề, đơn điệu. Tiết học diễn ra nhẹ nhàng, thân thiện nhưng vẫn đảm bảo được việc giáo dục toàn diện cho học sinh về thái độ, tình cảm, thẩm mĩ…Cập nhật được những vấn đề xung quanh gắn với đời sống thực tế của học sinh. Phát huy được tính năng động, sáng tạo trong các em.

b) Nội dung và cách thức thực hiện giải pháp, biện pháp.

Qua những năm thực tế giảng dạy, tìm tòi học hỏi trên các phương tiện và qua trao đổi với đồng nghiệp tôi rút ra được một số kinh nghiệm để “Xây dựng lớp học thân thiện, học sinh tích cực” như sau:

* Công tác tham mưu

– Làm tốt công tác tham mưu với lãnh đạo nhà trường để nâng cao về chất lượng sơ sở vật chất, thiết bị dạy học. Mua sắm thêm tài liệu tham khảo, máy chiếu, đồ dùng phục vụ tốt cho việc dạy và học. Tổ chức có chất lượng các chuyên đề để học tập, trao đổi kinh nghiệm dạy học. Tổ chức dự giờ tập trung để cùng góp ý cho nhau tiến bộ. Triển khai các sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng để cùng học tập. Đăng kí mua báo, tập san về giáo dục thời đại…

– Tham mưu tốt với Ban tự quản thôn nơi học sinh cư trú để tuyên truyền, vận động tốt việc đưa con em đến trường học đúng độ tuổi và trách nhiệm của cha mẹ đối với việc học của con cái.

– Tham mưu với Ban chấp hành hội cha mẹ học sinh, cùng với họ vận động, tuyên truyền, giúp học sinh, phụ huynh tháo gỡ, khắc phục khó khăn tạo điều kiện giúp các em học tốt.

– Kết hợp tốt với các đoàn thể trong nhà trường để giáo dục các em.

– Kết hợp chặt chẽ với cha mẹ học sinh để có biện pháp điều chỉnh, giúp đỡ các em kịp thời.

* Tìm hiểu lí lịch của học sinh

Khi nhận lớp tôi bắt đầu ngay vào việc tìm hiểu lí lịch của học sinh cũng như lực học và sự rèn luyện của các em. Nhận xét mối quan hệ của các em trong lớp từ đó phân chia các đối tượng vào các tổ, các nhóm có đủ các thành phần giỏi, yếu, có hoàn cảnh khó khăn, hoàn cảnh tốt. Cũng từ đây mà các em có mối quan hệ ràng buộc lẫn nhau vì vậy các em sẽ quan tâm và giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo viên giao.

* Tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm

* Tăng cường công tác trang trí lớp học

– Không khí lớp học xanh, sạch, đẹp, an toàn thân thiện là yếu tố rất quan trọng góp phần thu hút trẻ đến trường, đến lớp, góp thêm cho lớp học một luồng không khí thân thiện, thoải mái, sinh động, hăng say trong giờ học, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh. Các khẩu hiệu trong lớp mang ý nghĩa quan trọng, mang tính giáo dục cao “Dạy tốt, học tốt”, “Mỗi ngày đến lớp là một niềm vui”, nội qui học sinh, bảng ghi năm điều Bác Hồ dạy. Vì thế giáo viên cần phải giải thích để các em hiểu được nội dung, ý nghĩa của mỗi bảng, mỗi khẩu hiệu. Di ảnh Bác Hồ được treo nơi trang trọng nhất, dễ thấy. Giáo dục lòng kính yêu nhớ ơn Bác Hồ, lòng yêu nước.

– Thường xuyên nhắc nhở học sinh giữ gìn tài sản chung của nhà trường từ chỗ ngồi, cửa sổ, lớp học, hành lang cho đến sân trường, “Hãy giữ gìn tài sản chung của chúng ta”.

– Lớp có đủ ánh sáng, quạt, lọ hoa, cây xanh, tạo không khí thật sự thoải mái, thân thiện gần gũi với thiên nhiên hơn. Bàn giáo viên có khăn trải bàn, lọ hoa, tủ đồ dùng phải gọn gàng sắp xếp khoa học, sạch đẹp, dễ đưa vào sử dụng.

– Huy động học sinh và cha mẹ các em cùng tham gia xây dựng “Tủ sách thân thiện”của lớp, tạo điều kiện cho các em ham đọc sách, mở rộng hiểu biết, phát triển khả năng đọc cho các em. Rèn kĩ năng và trách nhiệm bảo quản tài sản chung, gọn gàng, ngăn nắp.

– Vườn hoa học tập, bảng danh dự, phản ánh rõ ràng, chính xác, công khai kết quả học tập của mỗi em tư đó kích thích học sinh tích cực học tập để đạt được kết quả cao hơn.(như hay có tên mình trên bảng danh dự, tên mình có nhiều bông hoa hơn..)

Sử dụng cuối lớp làm Bảng tin lớp em được trang trí đẹp, nội dung phong phú, phù hợp lứa tuổi của các em.

…………

Kiến Trúc Phục Hưng – Đặc Điểm Trúc & Công Trình Nổi Tiếng

Kiến trúc Phục Hưng là kiến trúc phương Tây được ra đời từ thế giữa thế kỷ 14 và đầu thế kỷ 17 đầu. Đây là thời điểm bắt đầu sự thay đổi trong văn hóa, nghệ thuật, xã hội và đặc biệt là kiến trúc của châu Âu để tạo nền tảng cho sự phát triển hiện đại.

Kiến trúc Phục Hưng được lấy cảm hứng từ sự hồi sinh từ văn hóa, nghệ thuật của Hy Lạp và La Mã cổ đại. Phong cách kiến trúc này được xây dựng dựa trên sự tiếp nối của kiến trúc Gothic và kế thừa các tinh hoa độc đáo của kiến trúc Baroque.

Kiến trúc phương Tây này bắt đầu xuất hiện tại Florence và sau đó tạo thành làn sóng lan rộng ra khắp châu Âu và toàn thế giới.

Kiến trúc thời kỳ này mang đậm tính chất tôn giáo, đề cao sức mạnh và tài năng con người. Đặc biệt, phong cách này nhấn mạnh đến tính đối xứng, sự hài hòa của không gian sống.

Bên cạnh đó, điểm hấp dẫn và mang đến sự độc đáo, mới lạ của kiến trúc này đó chính là sự sử dụng và phối hợp các hình khối trong thiết kế. Điều này vừa tạo nên sự khỏe khoắn vừa mang đến sự tinh tế cho các không gian kiến trúc khác nhau.

Mỗi công trình thiết kế mang đậm vẻ đẹp cổ kính và nguy nga (Nguồn: internet)

Kiến trúc la mã cổ đại ngày càng được ứng dụng nhiều trong các công trình xây dựng chung cư, nhà cao ốc bởi những phát minh vĩ đại để đời và được thừa kế mạnh mẽ sáng tạo không giới hạn đến tận ngày nay.

Phong cách kiến trúc thời kỳ Phục Hưng được bắt nguồn từ việc tẩy chay kiến trúc Gothic và khôi phục lại sự tinh tế của các di sản kiến trúc La Mã.

Các kiến trúc này tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc cổ điển và chuẩn mực. Mỗi một chi tiết trong các công trình đều được thiết kế tỉ mỉ và mang đến sự hoàn hảo cho không gian kiến trúc của thời kỳ này.

Mỗi chi tiết như mặt tiền, cửa chính, cửa sổ đều có sự tinh tế và khác biệt so với phong cách kiến trúc Trung cổ (Nguồn: internet)

Mỗi một công trình đều có 1 trục thẳng trung tâm và mặt tiền sẽ được bố trí đối xứng với trục thẳng đó. Tùy vào thiết kế nhà thờ, các công trình dân dụng, nhà ở mà mặt tiền sẽ được xây dựng theo các quy chuẩn khác nhau.

Cung chính là thiết kế điểm nhấn tạo nên sự mềm mại cho các công trình kiến trúc thời kỳ Phục Hưng. Cung là thiết kế nửa hình tròn và thường thường được sử dụng ở khu vực hành lang lối đi trong nhà.

Vòm cong là 1 trong những điểm khác biệt nổi bật nhất của thiết kế Phục Hưng so với thiết kế Gothic trước kia. Vòm được thiết kế nửa hình tròn là vòm cong không có sườn tạo nên sự mới mẻ, khác lạ cho tổng thể công trình.

Chắc chắn, nói đến các công trình thời kỳ Phục Hưng thì cột và trụ chính là yếu tố quan trọng nhất. Cột và trụ trở thành một hệ thống tích hợp vừa có khả năng chống đỡ cho các công trình vừa tạo tính thẩm mỹ, hài hòa.

Nếu giai đoạn Trung Cổ trần nhà được bỏ ngỏ và không được chú trọng trong việc trang trí thì đến giai đoạn Phục Hưng chi tiết này được đặc biệt chú ý.

Trần có thể được thiết kế phân ô, vẽ các hoa văn đặc trưng và sơn màu phù hợp. Điều này giúp làm nổi bật vẻ đẹp và sự sang trọng trong không gian của các công trình thiết kế.

Bên cạnh các chi tiết trên thì phần cửa chính, cửa sổ, tường nhà, hoa văn thiết kế của kiến trúc Phục Hưng cũng có sự mới lạ và khác biệt so với các giai đoạn khác.

Mỗi một chi tiết đều có sự tinh tế và mang đến vẻ đẹp độc đáo cho các công trình kiến trúc thời kỳ này.

Trần nhà chính là nét nổi bật trong vẻ đẹp kiến trúc thời kỳ Phục Hưng (Nguồn: internet)

Các công trình kiến trúc Phục hưng đều sở hữu domes mái vòm độc đáo và riêng biệt. Những thiết kế mái vòm kỳ công tạo cảm giác không gian bên trong được mở rộng thêm chính là mục đích của kiến trúc này. Đa phần các mái vòm đều được chạm khắc tinh xảo với các họa tiết đậm ý nghĩa.

Domes (Nguồn: internet)

Cửa chính trong thời kỳ phục hưng được thiết kế dưới nhiều quy cách khác nhau phụ thuộc vào mục đích của từng công trình.

Tuy nhiên, đa phần các cửa đều nằm giữa và có hướng vòng cung bên trên độc đáo. Các chi tiết trên cửa cũng được thiết kế một cách chi tiết và tỉ mỉ.

Ảnh 2: Cửa chính (Nguồn: internet)

Cửa sổ trong kiến trúc thời kỳ phục hưng thường nhỏ và có nhiều cửa sổ trong một công trình. Độ cao, rộng của cửa sổ sẽ được tính toán sao cho phù hợp với tổng thể diện tích của công trình đó.

Nếu như các đặc điểm khác được thực hiện theo sự tính toán thì tường trong kiến trúc thời phục hưng lại có khuynh hướng sáng tạo tự do. Các họa tiết, hình ảnh ẩn dụ được điêu khắc tinh xảo đều mang đến những ý nghĩa độc đáo.

Cuối cùng là các chi tiết, họa tiết còn lại. Chúng được các kiến trúc sư thiết kế sao cho phù hợp với hình ảnh tổng thể của toàn bộ công trình. Các họa tiết tuy nhỏ nhưng lại chiếm phần quan trọng rất lớn đối với công trình phục hưng.

Ảnh 3: Các họa tiết (Nguồn: internet)

Trong lịch sử kiến trúc Phương Tây sự ra đời và phát triển của kiến trúc thời kỳ Phục Hưng đã tạo nên những tác động mạnh trong văn hóa, xã hội.

Cùng với thời gian, phong cách này có sự phát triển lớn mạnh và biến đổi độc đáo mang đến cho con người những khám phá mới lạ. Theo các nhà sử học thì phong cách kiến trúc này chia ra làm 3 giai đoạn phát triển với các đặc điểm khác nhau như:

Đây là thời kỳ bắt đầu hình thành các nguyên tắc cơ bản trong kiến trúc Phục Hưng. Người đi đầu trong việc xây dựng và phát triển kiến trúc này là kiến trúc sư Filippo Brunelleschi.

Các kiến trúc sư trong thời kỳ này đã bước đầu áp dụng cấu trúc và chi tiết La Mã vào trong thiết kế. Đặc biệt, không gian được thiết kế theo logic và hình học mang đến trật tự rõ ràng. Điều này giúp các công trình kiến trúc trở nên cân đối, hài hòa nhưng vẫn tạo nên sự khỏe khoắn, ấn tượng.

Kiến trúc mang đậm vẻ đẹp của sự khỏe khoắn, hài hòa (Nguồn: internet)

Thời kỳ này, các đặc điểm kiến trúc cổ điển được các kiến trúc sư áp dụng rộng rãi vào trong các công trình. Kiến trúc sư có tầm ảnh hưởng lớn và tạo nền tảng phát triển cho kiến trúc Ý thế kỷ 16 đó chính là Bramante. Các công trình kiến trúc này được trang trí cầu kỳ, tỉ mỉ và nhấn mạnh hơn đến vẻ sang trọng, đẳng cấp của không gian.

Các phong cách kiến trúc thời hậu kỳ Phục Hưng không mang đậm nét cổ điển như giai đoạn đỉnh cao mà có sự phóng khoáng và phá cách hơn.

Thời kỳ này, các công trình kiến trúc nổi tiếng thường nhấn mạnh vào thiết kế mái vòm hay các cột cao nhiều tầng trước mặt tiền nhà…

Rất nhiều các công trình kiến trúc phương Tây nổi tiếng được xây dựng trong thời kỳ này như: đài phun nước Trevi, nhà thờ ST.Peter, viện bảo tàng Vatican

Như đã đề cập, nền kiến trúc trong thời kỳ phục hưng được bắt nguồn từ Ý và rồi lan truyền ra những quốc gia châu âu khác với tốc độ nhanh chóng.

Đầu tiên là thánh đường Santa Maria del Fiore, thánh đường này được xây dựng vào những năm đầu của thế kỷ 13, tại Ý . Các hình ảnh, họa tiết cũng như thiết kế trong công trình này đều mang đậm nét phục hưng thời kỳ đầu phát triển.

Ảnh 4: Thánh đường Santa Maria del Fiore (Nguồn: internet)

Tiếp đến, không thể bỏ qua quảng trường Piazza del Campidoglio, một trong những quãng trường rộng lớn nhất nước Ý. Quy mô của công trình này chắc chắn sẽ khiến bạn phải choáng ngợp khi có cơ hội tận mắt nhìn thấy.

Cuối cùng là nhà thờ St.Peter, một trong những nhà thờ nổi tiếng nhất trên thế giới với thiết kế đậm nét cổ điển thời kỳ phục hưng và ảnh hưởng từ Thiên chúa giáo.

Các tín đồ của đạo này ai ai cũng đều mong muốn đặt chân đến nơi đây ít nhất một lần trong đời để được chiêm ngưỡng tuyệt tác kiến trúc này.

Công trình này được tọa lạc tại Vatican nước Ý với hơn 7 thập kỷ tồn tại cùng những nét thiết kế độc đáo có một không hai.

Khi nhắc đến các công trình trong thời đại phục hưng, chúng ta không thể không nhắc đến những kiến trúc sư nổi tiếng trong lĩnh vực này.

Đầu tiên phải nhắc đến đó là Brunelleschi, nhà kiến trúc sư tài ba trong thế kỷ 15. Được xuất thân trong gia đình đa phần là nghệ nhân, ông đã sớm được tiếp cận với các khuynh hướng nghệ thuật đình đám trên thới.

Cùng với sự giáo dục và rèn luyện từ gia đình, ông lớn lên và trở thành một trong những vĩ nhân thiết kế, sáng tạo kiến trúc tài ba bậc nhất thế giới.

Một số công trình ông đã thiết kế và vẫn còn tồn tại đến ngày nay có thể kể đến như là Mái vòm Brunelleschi, nhà giáo dục dành cho trẻ em cơ nhỡ Ospedale degli Innocenti, thánh đường San Lorenzo…

Những đóng góp của ông cho sự phát triển của nền kiến trúc thời kỳ này được người đời ghi nhận thông qua loạt vị trí và giải thưởng mà ông đã được nhận.

Ảnh 5: thánh đường San Lorenzo (Nguồn: internet)

Bên cạnh bậc vĩ nhân Brunelleschi thì Leon Battista Alberti cũng là một trong những vị kiến trúc sư nhận được sự kính nể của giới nghệ thuật trên thế giới hiện nay.

Ông sinh ra vào năm 1404, là một nghệ nhân người ý có thể sáng tác văn, vẽ tranh, thiết kế công trình và còn là một nhà mật mã học. Những tài năng ấn tượng mà ông mang đến được thể hiện trong các tác phẩm để đời của ông.

Các tác phẩm mang đậm dấu ấn của Leon Battista Alberti phải kể đến như công trình tái cấu trúc San Pedro và Vatica được ông thực hiện cùng giáo hoàng.

10 cuốn sách kiến trúc với hàng ngày bí quyết, kỹ thuật xây dựng, thiết kế về mái vòm được ra đời cùng thời điểm này. Đây cũng là bộ sách được các kiến trúc sư trẻ thời đó tận dụng và học hỏi rất nhiều.

Ngoài ra, kiến trúc sư Leon Battista Alberti còn là người chịu trách nhiệm trong việc thiết kế mặt kính cho thánh đường Santa María de Novella.

Cùng với kiến thức mình sở hữu và tài năng thiên bẩm, kiến trúc sư đã tính toán các đường nét một cách tỉ mỉ và cho ra đời mặt kính độc đáo vẫn còn được hậu thế lưu truyền đến ngày nay.

Andrea Palladio là một kiến trúc sư người Ý có sức ảnh hưởng rất lớn đến nền kiến trúc thời kỳ phục hưng. Những công trình, đóng góp của ông đều mang lại hiệu ứng tích cực, trở thành xu hướng cho các nhà kiến trúc sư khác đi theo.

Khuynh hướng làm nghệ thuật thời phục hưng của ông đa phần dựa vào các kiến trúc của hy lạp và la mã cổ đại.

Những công trình đầu tiên của Andrea Palladio không phải là thánh đường hay cung điện mà thay vào đó là một căn biệt thự nhiều tầng.

Ông đã cố gắng chăm chút từ khâu thiết kế cho đến việc giám sát dự án công trình theo các nguyên tắc, chuẩn mực riêng. Kết quả là ông nhận được sự công nhận từ sau khi dự án đó hoàn thành và bắt đầu sự nghiệp với các cung điện khác.

Sự tận tâm với nghệ thuật mà Andrea Palladio đã thực hiện vẫn đang được người đời ghi nhận và tưởng nhớ.

Một số công trình tiêu biểu của ông như là tòa thị chính ở Vicenza, Biệt thự Roton, Nhà hát Olimpico…Tác phẩm nghệ thuật của ông cũng được UNESCO ghi nhận và ra sức bảo tồn tính đến thời điểm hiện nay.

Ảnh 6: Tòa thị chính ở Vicenza (Nguồn: internet)

Tiếp đến là Danoto Bramante, một trong những kiến trúc sư mang đến nhiều công trình để đời bậc nhất thời kỳ phục hưng.

Mặc dù sinh ra trong một gia đình có truyền thống là nông dân nhưng Danoto Bramante đã sớm bộc lộ khả năng nghệ thuật của mình thông qua các thiết kế ảo ảnh trong không gian bổ sung. Qua thời gian, ông dần tìm thấy chính mình thông qua sở thích hội họa.

Ông để lại nhiều bức tranh nổi tiếng cho thế giới và hàng loạt những công trình thánh đường, cung điện khác nhau.

Một số thành tựu mang tên ông có thể kể đến như là Nhà thờ Santa Maria Presso San Satiro. Đây là nhà thờ và cũng là công trình kiến trúc đầu tiên ông bắt tay vào thực hiện. Công trình này hiện vẫn còn được bảo tồn và trở thành điểm tham quan du lịch nổi tiếng thế giới.

Bên cạnh đó, Nhà thờ Santa Maria delle Grazie, nhà tròn Tempietto ở San Pietro ở Montorio…cũng là những công trình kiến trúc để đời của Bramante cho thời kỳ phục hưng vẫn còn tồn tại đến ngày nay.

Các tác phẩm để đời của ông cũng chính là chất xúc tác khiến cho tên tuổi của ông được lưu danh và được nhiều người kính trọng.

Cuối cùng, chúng ta sẽ tìm hiểu đôi nét về kiến trúc sư bậc thầy trong việc sáng tạo các kiến trúc đa phong cách Michelangelo.

Ông sinh ra và lớn lên trong thời kỳ phục hưng, thế nhưng những công trình kiến trúc của ông mang một màu sắc và hơi thở mới lạ so với những kiến trúc sư còn lại. Ông sớm thể hiện tài năng của mình thông qua loạt sở thích về viết văn, hội họa và điêu khắc.

Các công trình của ông tuy không gây được tiếng vang lớn như những kiến trúc sư tầm cỡ khác. Thế nhưng, những đóng góp của ông cho nghệ thuật thời kỳ này vẫn xứng đáng để ông trở thành người có sức ảnh hưởng đối với nghệ thuật.

Ông là người đã tìm cách thể hiện kinh thánh trên trên trần nhà Sistine. Đồng thời tác phẩm “Sự phán quyết cuối cùng” của ông cũng được ưu ái đặt trên vị trí này.

Ngoài ra, Michelangelo còn được giáo hoàng tin tưởng giao cho trọng trách thiết kế và thi công thánh đường Peter, một trong những thánh đường nổi tiếng trên thế giới.

Cùng với thiết kế mái vòm trứ danh, ông đã không để mọi người thất vọng khi cho ra đời công trình với kiến trúc đồ sộ và độc đáo.

Công trình thánh đường Peter vẫn còn được bảo tồn cho đến ngày nay và trở thành một nơi mà bất kỳ ai cũng ao ước được đặt chân đến.

Giá Cát Xây Dựng Tại Tphcm

Cát xây dựng là gì ?

Cát xây dựng là loại nguyên vật liệu xây dựng dạng hạt có nguồn gốc tự nhiên, thành phần gồm những hạt đá và các khoáng vật nhỏ mịn. Kích thước cát hạt cát xây dựng có đường kính từ 0,0625 mm đến 2 mm (theo tiêu chuẩn của Mỹ) hoặc từ 0,05 mm tới 1 mm (theo tiêu chuẩn của Nga và Việt Nam hiện nay).

Bạn đang xem: Giá cát xây dựng tại tphcm

Cát xây dựng là vật liệu chuyên dùng cho các hạng mục xây dựng công trình như san lấp, xây tô hay đổ bê tông

Cát dùng cho xây dựng có kích thước hạt khác với hạt bụi và sỏi. Hạt cát xây dựng có kích thước lớn hơn hạt bụi nhưng nhỏ hơn kích thước hạt sỏi. Khi dùng tay sờ vào các hạt cát chúng ta có cảm giác sạn, cộm ở tay chứ không trơn tuột như bùn hoặc bụi.

Tìm hiểu thêm: Những điều bạn cần biết về cát vàng xây dựng (bảng giá)

Cát xây dựng là tên gọi chung của vật liệu cát dùng cho xây dựng, tuy nhiên nó lại được phân chia thành nhiều loại phục vụ các hạng mục riêng như: cát xây tô: cát làm vữa xây, cát làm vữa tô trát, cát san lấp, cát đổ bê tông, cát hạt vàng, cát hạt đen… Từng loại đều có một đặc tính cũng như ứng dụng khác nhau.

Cát sử dụng trong xây dựng được phân loại theo đặc điểm và công dụng chính của nó, về cơ bản được chia thành 3 loại chính đáp ứng các hạng mục san lấp, xây tô, đổ bê tông tương ứng là cát san lấp, cát xây tô, cát đổ bê tông.

Thưa quý khách! Chúng tôi xin gửi đến quý khách bảng báo giá cát xây dựng mới nhất hiện nay tại Tphcm để quý khách tham khảo. Gồm 2 bảng giá: bảng giá cát xây dựng tính theo mét khối (m3) và bảng giá cát xây dựng tính theo xe: xe 1 tấn, 2.5 tấn và 15 tấn

Xin lưu ý: Báo giá cát xây dựng sau đây có thể thay đổi theo thời điểm, xin vui lòng liên hệ trực tiếp với nhân viên công ty chúng tôi để được tư vấn báo giá nhanh nhất

Giá cát xây dựng bao nhiêu 1 khối ?

Tham Khảo: Bảng Báo Giá Cát Đá Xây Dựng Tại TPHCM 2023 Mới Nhất

STT Loại cát Đơn Giá đ/m3 1 Cát san lấp 140,000 2 Cát xây tô 150,000 3 Cát xây tô sàng 165,000 4 Cát bê tông hạt to 330,000 5 Cát bê tông loại 1 270,000 6 Cát bê tông loại 2 225,000 7 Cát bê tông trộn 205,000

Giá cát xây dựng bao nhiêu tiền 1 xe ?

Loại Cát XE 1 TẤN XE 2,5 TẤN XE 15 TẤN Cát san lấp 280,000 840,000 3,360,000 Cát xây tô 300,000 900,000 3,600,000 Cát xây tô sàng 330,000 990,000 3,960,000 Cát bê tông trộn 410,000 1,230,000 4,920,000 Cát bê tông hạt to 660,000 1,980,000 7,920,000 Cát bê tông loại 1 540,000 1,620,000 6,480,000 Cát bê tông loại 2 450,000 1,350,000 5,400,000

Lưu ý về đơn giá cát xây dựng

Báo giá chưa bao gồm VAT

Miễn phí vận chuyển tại tphcm

Cát đúng tiêu chuẩn chất lượng, vận chuyển nhanh chóng, đúng tiến độ

Báo giá có thể thay đổi theo từng thời điểm khác nhau. Vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá cát xây dựng chính xác nhất theo đơn hàng của quý khách

Cát hạt mịn (cát san lấp): sử dụng cho công việc san lấp nền móng

Cát hạt lớn (cát vàng): sử dụng cho hạng mục đổ bê tông.

Cát hạt trung (cát vàng, cát đen): dùng để trộn vữa xây tường và tô tường

Liên hệ báo giá cát xây dựng nhanh nhất (24/7 và hoàn toàn miễn phí)

Lưu Ngay Top 10 Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng Uy Tín Nhất

Hiện nay, để đáp ứng mạnh mẽ theo xu hướng của xã hội, đáp ứng nhu cầu kiến tạo không gian sống sang trọng, đẹp, lý tưởng và hoàn thiện, giúp mọi người an cư lạc nghiệp. Vậy nên, nhiều công ty xây dựng ở Đà Nẵng cũng tăng lên nhanh chóng. Vậy đâu là công ty uy tín nhất? Cùng chúng tôi điểm ngay top những công ty xây dựng Đà Nẵng có chất lượng hàng đầu.

1. PsA House – Công Ty Xây Dựng Hàng Đầu Đà Nẵng

PsA House trực tiếp tạo nên những công trình đáp ứng được những yêu cầu khác nhau của gia chủ. Cam kết thực hiện với sự cẩn thận, tỉ mỉ trong từng công đoạn thực hiện. Tự hào là một trong những công ty xây dựng hàng đầu, tiên phong trong việc sử dụng công nghệ tiên tiến, vật liệu thân thiện với môi trường và tối ưu hóa giá thành sản phẩm.

Những dịch vụ mà PsA House cung cấp

Thiết kế kiến trúc

Thiết kế nội thất

Thi công xây dựng

Tư vấn

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 59 Lý Thường Kiệt, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 091 402 50 77

2. Az Group – Công Ty Xây Dựng Hàng Đầu Tại Đà Nẵng

Az Group với phong thái làm việc luôn luôn lắng nghe khách hàng, hỗ trợ kịp thời các công việc phát sinh, công tác bảo hành, bảo trì luôn được chú trọng, sử dụng các phần mềm tiên tiến nhất phục vụ cho việc thiết kế, mang lại trải nghiệm thực nhất cho khách hàng.

Az Group luôn đặt tiêu chí cho mỗi công trình xây dựng

Tiêu chí thiết kế: Đặt trải nghiệm của khách hàng lên hàng đầu trong quá trình thiết kế

Tiêu chí thiết kế: An toàn, chuyên nghiệp, vật liệu chất lượng, thi công đúng tiến độ là 4 yếu tố AZGroup theo đuổi và quyết liệt trong mọi công trình.

Tiêu chí chăm sóc: Trách nhiệm, nhiệt tình, tận tâm

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 05 Lê Duy Đình, Thạc Gián, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0789 45 46 47

3. Thiên Phú Home – Công Ty Xây Dựng Tại Đà Nẵng

Thiên Phú Home thành lập vào cuối năm 2013, đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong nghề. Thiên Phú Home đã vươn mình trở thành doanh nghiệp Thiết kế Thi công Xây nhà trọn gói, Sửa nhà, thi công Sơn bả và thi công trần vách thạch cao, phào chỉ,… lớn tại Đà Nẵng. Với đội ngũ nhân viên có tay nghề và trình độ chuyên môn cao luôn tận tình sẵn sàng đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng. Với mong muốn đem lại những lợi ích cho khách hàng Thiên Phú Home luôn cung cấp các dịch vụ với mức giá cạnh tranh tốt nhất.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 307 Nguyễn Tri Phương, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0901 555 455 – 0815 49 7777

4. Kiến Trúc Việt – Công Ty Xây Dựng Uy Tín Đà Nẵng

Kiến Trúc Việt là một trong những công ty xây dựng được nhiều khách hàng tin chọn nhất Đà Nẵng. Cùng với đội ngũ kiến trúc sư và kỹ sư đầy năng động và giàu nhiệt huyết cùng với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế nhà,  thiết kế xây dựng qua nhiều công trình, từ nhà ở dân dụng, văn phòng, quán cafe, đến khách sạn. Cam kết sẽ làm hài lòng những khách hàng tin tưởng sử dụng dịch vụ của Kiến Trúc Việt.

Dịch vụ trọn gói sẽ bao gồm

Bản vẽ Kiến trúc, Nội thất

 Kết cấu, M&E

 Hồ sơ xin phép xây dựng

 Giám sát tác giả

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 1 Lý Thường Kiệt, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại:  0236 6265 023

5. Quang Nguyễn Group – Công Ty Xây Dựng Ở Đà Nẵng

Quang Nguyễn Group hoạt động chính trong lĩnh vực: tư vấn, thiết kế, trang trí nội ngoại thất, lập dự toán công trình và xây dựng nhà ở tư nhân, nhà phố, biệt thự, villa, quán bar, sân vườn, khách sạn, nhà hàng, showroom… Sản phẩm của Quang Nguyễn Group được xây dựng theo quy trình kiểm tra chất lượng nghiêm ngặt của hệ thống quản lý…

Những ưu điểm của Quang Nguyễn Group

Vật liệu chất lượng, đội ngũ năng động xây dựng một ngôi nhà vững chắc và đẹp mắt

Bố trí trang trí nội thất đẹp mắt rõ ràng, và hết sức hợp lý để gia đình sử dụng

Đảm bảo đầy đủ về vẻ đẹp từ bên ngoài và nội năng đảm che chở nắng mưa thật tốt

Thực hiện làm các loại giấy phép cho nhiều trường hợp lớn nhỏ một cách nhanh chóng

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 98 Tiểu La, Hòa Thuận Đông, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0905.727.666

6. Công Ty TNHH Hữu Tiền – Công Ty Xây Dựng Hàng Đầu Ở Đà Nẵng

Hữu Tiền luôn lấy uy tín chất lượng làm thước đo giá trị thương hiệu của mình, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm là các công trình đạt tiêu chuẩn cao về kỹ, mỹ thuật với chi phí cạnh tranh nhất. Báo giá miễn phí và nhanh chóng nhất giúp bạn tiết kiệm được thời gian và công sức.

Tại sao nên chọn Hữu Tiền

Với hơn 15 Năm kinh nghiệm trong nghề

Tận tâm tư vấn hỗ trợ

Thi công xây dựng chất lượng

Bộ phận kỹ thuật và nhân sự có chuyên môn cao

Thiết kế đẹp, độc và duy nhất

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: B2 – 19 Lô 63, Khu nghỉ dưỡng sinh thái Nam Hòa Xuân, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0931.976.878

7. Dacon – Công Ty Xây Dựng Uy Tín Hàng Đầu Đà Nẵng

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 1B20 – Chung cư Blue House, Nại Hiên Đông, Sơn Trà, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0931979345

8. Công Ty Kiến Trúc Rôm – Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng

Kiến trúc Rôm được thành lập từ năm 2013, hoạt động trong lĩnh vực tư vấn thiết kế xây dựng và thi công nội ngoại thất. Hơn 2 năm hình thành và phát triển Kiến Trúc Rôm đã và đang khẳng định được vị trí dẫn đầu của mình trong lĩnh vực xây dựng.

Tại sao nên chọn Kiến Trúc Rôm

Tư vấn miễn phí

Phục vụ 24/7

Cam kết chất lượng

Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ

Giá cả phù hợp

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 34 Bàu Hạc 1, Vĩnh Trung, Thanh Khê, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0905 019440

9. Công Ty Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng – Uy Tín Hàng Đầu

Công ty Nhà Đà Nẵng đã hoạt động trong lĩnh vực xây dựng từ năm 1992, trong những năm qua đã thi công nhiều công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, hạ tầng cơ sở, khu công nghiệp, khu dân cư, thủy lợi, thủy điện, các chung cư cao tầng,… và đã nhận được rất nhiều sự khen ngợi của khách hàng vfa ngày càng được nhiều nhà thầu quan tâm. Nhà Đà Nẵng là một trong những điểm đến quan thuộc đối với các cá nhân và tổ chức ở Đà Nẵng. Cam kết mang đến cho bạn các sản phẩm chất lượng hàng đầu, dựa trên sự cải tiến liên tục và sự thấu hiểu sâu sắc nhu cầu khách hàng.

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 38 Nguyễn Chí Thanh, Thạch Thang, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3561577

10. Win Home – Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng Uy Tín

Win Home được bình chọn là một trong top 3 nhà thầu xây dựng chuyên nghiệp, là đơn vị chuyên thiết kế và xây dựng công trình nhà ở dân dụng nhà phố, biệt thự trọn gói tại Đà Nẵng. Sở hữu cho mình đội ngũ là kiến trúc sư, Kỹ sư xây dựng, đội trưởng thi công… nhiều năm kinh nghiệm giúp bạn có một ngôi nhà chất lượng và kiểm soát tối đa các chi phí và rủi ro trong quan trình thi công.

Win Home cam kết

Tác phong làm việc chuyên nghiệp

Sử dụng đúng chúng loại và khối lượng vật tư

Giám sát công trình 24/24

Tư vấn nhiệt tình

Hoàn thiện đúng tiến độ

Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: Số 618 Đường 2/9, Hải Châu, Đà Nẵng

Số điện thoại: 0966. 278.866

Đăng bởi: Dũng Phạm Đình

Từ khoá: Lưu Ngay Top 10 Công Ty Xây Dựng Đà Nẵng Uy Tín Nhất

Cập nhật thông tin chi tiết về Hợp Đồng Khảo Sát Địa Điểm Dự Kiến Xây Dựng Công Trình trên website Quar.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!